Förpackningslinjer – Vilka delar brukar ofta ingå i processen?

Ett flertal olika tekniska installationer behövs för att få ett fungerande flöde i en fyllningslinje.