JC Equipment förstärker

2015-11-24 av Redaktionen Packmarknaden

JC Equipment, som köper och säljer begagnade förpackningsmaskiner med tillverkningsindustrin i Skandinavien som målgrupp, färstärker sälj- och marknadsorganisatioen.

Sedan september arbetar Lars Eldh med marknadsföring och försäljning inom JC Equipment AB. Lars, som har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning är nu också delägare i företaget. ”Det känns oerhört stimulerande och spännande att få vara med och bidra till att förverkliga den utvecklingspotential som finns i företaget och branschen tillsammans med Jan”, säger Lars Eldh.

Jan Carlsson, JC Equipments grundare, är också han oerhört positiv till företagets och branschens framtid. ”efter att ha utvecklat företaget under femton års tid kände jag att tiden var mogen att ta steget till nästa nivå. För att göra det behövde jag förstärka försäljningen och samtidigt få in nya erfarenheter i företaget, Lars och jag kompletterar varandra på ett bra och naturligt sätt”, säger Jan Carlsson om beslutet att ta in en kompanjon i JC Equipment.

JC Equipment köper och säljer begagnade förpackningsmaskiner, allt från fyllning och kapsylering, till etikettering och pallettering, med tillverkningsindustrin i Skandinavien som målgrupper.